"Konkurs fotograficzny "Wakacje nad wodą"

06 czerwca 2018
Park Wodny "Aquarium" w Ostrołęce zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgaminazjalnych do udziału w Konkursie fotograficznym "Wakacje nad wodą".
 
 
Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.
 
 
Fotografie przedstawiające tegoroczny wakacyjny wypoczynek na których musi być widoczna woda można zgłaszać:
- drogą elektroniczną na: biuro@basen-ostroleka.pl,
- telefonicznie na numer: +48 533 745 262,
- osobiście/pocztą: do siedziby Parku Wodnego, ul. Witosa 3, kasy na parterze, czynne codziennie w godz. 6.00-22.00.
 
 
Każdy uczestnik może zgłosić trzy prace. Warunkiem uczestnictwa jest dołączenie Karty zgłoszenia, która można otrzymać mailem lub pobrać ze strony internetowej: www.basen-ostroleka.pl.
Konkurs trwa od 1 lipca do 14 września br."
 
 
 
 
Do pobrania: