Defibrylatory w Parku Wodnym i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce

21 listopada 2018
 
 
W dniu 6 listopada br. w Parku Wodnym „Aquarium” oraz remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce zamontowano automatyczne defibrylatory zewnętrzne (z ang. AED).
 
 
Defibrylator automatyczny jest urządzeniem, które może zastosować każdy świadek zdarzenia w stosunku do osoby, która nie oddycha. Urządzenie po otworzeniu i włączeniu wydaje polecenia głosowe i prowadzi przez cały proces ratowania życia człowieka. Po przyklejeniu elektrod do klatki piersiowej urządzenie oceni rytm serca i zdecyduje czy defibrylacja jest potrzebna czy też nie. Jeśli tak urządzenie wyda odpowiedni komunikat. Osoba udzielająca pierwszej pomocy musi tylko wykonywać polecenia defibrylatora. Zastosowanie defibrylatora AED w sytuacji zatrzymania krążenia i oddechu zwiększa szanse na przeżycie nawet do 70%.  
Park Wodny w Ostrołęce jest obiektem, przez który przewija się codziennie ok. 700-800 osób, w okresie letnim  do  1000.  Ponadto jest obiektem otwartym od godziny 6.00 do 22.00 co daje możliwość skorzystania z urządzenia w długim okresie czasu.  Wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Ostrołęce podjęliśmy starania o zakup i zamontowanie defibrylatora w Parku Wodnym w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrołęki.  Na basenie odpoczywają i trenują osoby wkładając w to duży wysiłek fizyczny, przychodzą osoby w podeszłym wieku,  przychodzą klienci  obciążeni różnymi chorobami układu krążenia, które mogą byś narażone na zatrzymanie akcji serca. Urządzenie AED w sposób znaczący poprawia bezpieczeństwo osób przebywających na terenie basenu i w jego otoczeniu. W dniu zamontowania urządzenia pracownicy Parku Wodnego zostali przeszkoleni  z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem defibrylatora AED  – mówi Wojciech Dobkowski, dyrektor Parku Wodnego „Aquarium”.
Defibrylator zamontowany w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej jest dostępny w godzinach pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego, ponadto będzie on służył do zabezpieczenia medycznego miejskich imprez, na których będą strażacy OSP. Urządzenie jest też przystosowane do zamontowania go na łodzi, podczas akcji na rzece lub w jej otoczeniu. Do defibrylatorów zakupiony został również zestaw szkoleniowy, który pomoże utrzymywać odpowiedni poziom umiejętności strażaków i pracowników parku wodnego w zakresie używania defibrylatorów  – mówi Bartłomiej Domian, inicjator zakupu urządzeń, strażak OSP, a zawodowo ratownik medyczny.
Automatyczne defibrylatory zewnętrzne są zamontowane także w innych punktach miasta tj. budynek Ostrołęckiego Centrum Kultury, budynek Urzędu Wojewódzkiego tzw. pałacyk, budynki Państwowej Straży Pożarnej i Policji, sklepy: Leclerc i Decathlon, zakłady pracy: Stora Enso i Elektrownia Ostrołęka.
Zakupu urządzeń dokonano  w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018.